<form id="zhdpf"></form>
     
     <noframes id="zhdpf">

      ?

      集团OA集团邮箱

      注射用氯膦酸二钠

      【通用名】
      注射用氯膦酸二钠
      【药品类别】
      抗肿瘤类
      【药品剂型】
      注射剂
      【药品类别】

      产品说明书

      产品详情

      注射用氯膦酸二钠适用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症。

      返 回

      TOP

      请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

      关闭

      38彩票 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>